CENNIK

dietetyka

  • pierwsza wizyta (analiza składu ciała, wywiad żywieniowy, analiza wyników badań laboratoryjnych) - 110zł
  • analiza składu ciała - tanita MC 780 - 40zł
  • wizyta kontrolna (analiza składu ciała, omówienie wyników oraz dyskusja) - 80zł
  • jadłospis (koszt zależny od indywidualnych preferencji) - 120/150zł
  • badanie analizatorem Quantum - 85zł

biorezonans

  • skan całościowy + omówienie wyników - 250zł
  • skan ukierunkowany + omówienie wyników - 150zł

Nasi podopieczni płacą za pierwszą wizytę, druga (omówienie wyników) uwzględniona jest w cenie pierwszej.
W wyjątkowych sytuacjach przewidziane są rabaty.