RENTGENODIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA

Nasz gabinet cyfrowej rentgenodiagnostyki stomatologicznej oferuje:

 

Pantomogram 

Zdjęcie przeglądowe szczęki i żuchwy z widocznymi stawami skroniowo-żuchwowymi i zatokami przynosowymi.
Umożliwia ocenę stanu uzębienia i zaplanowanie leczenia. Zdjęcie to jest materiałem diagnostycznym wykorzystywanym w każdej dziedzinie stomatologii.  

Zdjęcie cyfrowe cefalometryczne

Znane pod nazwą telerentgenogram boczny głowy w zwarciu lub boczne twarzoczaszki, 
w skrócie cefalo lub tele. Głównie wykorzystywane w ortodoncji do diagnostyki wad zgryzu
i planowania leczenia ortodontycznego.

Zdjęcie zatok oraz stawów skroniowo-żuchwowych

W zwarciu i rozwarciu. Wykonuje się w celu oceny powierzchni stawu skroniowo-żuchwowego i głowy żuchwy.
 

 

3DTS - zdjęcie cyfrowe trójwymiarowe

Hyperion 3D TS to pantomograf cyfrowy, wykorzystujący TomoSyntezę - nową metodę trójwymiarową, opartą na systemie OPT, której celem jest wolumetryczna rekonstrukcja obrazu poprzez tworzenie równoległych przekrojów (plastrów), na których obszar badania określa użytkownik. Trójwymiarowa rekonstrukcja uzyskana jest dzięki statycznym algorytmom. Tomosynteza rekonstruuje całą przestrzeń, a nie tylko przypadkowe jej wycinki.


Cyfrowa Rentgenodiagnostyka Stomatologiczna wykonywana jest w gabinetach w Szamotułach, ul. Braci Czeskich 15.


 

Rejestracja telefoniczna  
nr. kom. 791 137 377